Tag Archives: bru

Timelape: Rivingen av Vestheim Bru

Natt til Tirsdag 20. august 2019 ble Vestheim bru i Ulvegutua revet. Under rivingen ble E6 stengt og trafikken lagt om på lokale veier i området. Rivingen gikk som planlagt og morgenen 20. august kunne bilistene på E6 se at det ikke lengre var noe bru i Ulvegutua.

Vestheim bru vil bli erstattet med Ny vestheim kulvert som skal ligge under E6. Her vil den nye lokalveien gjennom Ulvegutua gå. Snart vil tårnkranene bli montert og løpet av det neste året vil kulverten ferdigstilles.

Det ble satt opp kamera under rivingen og vi har laget en timelapse som kan ses her: