Trekvarten bru rives og ny Trekvarten bru monteres i perioden 18.-21. oktober

Riving av eksisterende bru mellom Botsenden og Økelsrud i Ringsaker kommune er planlagt gjennomført natt til 19. oktober. Ny Trekvarten bru blir montert så snart rivingen av gammel bru er gjennomført. E6 blir stengt mellom Hovelstua (Nes-krysset) og Økelsrud i perioden og omkjøring blir skiltet. Det vil bli brukt maskiner og tungt anleggsutstyr under rivingen […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 37 og 38

Mellom Nydal og Bergshøgda pågår det for tiden uttrauing og klargjøring for asfaltlegging. Ved Høksrud bru i bunnen av Langbakken går arbeidet som planlagt og vi planlegger å åpne Langbakken for ordinær trafikk i løpet av denne perioden. På Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt. I Brumunddal fortsetter […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 33 og 34

I begynnelsen av juli ble trafikken lagt om til ny E6 fra Arnkvern til Bergshøgda og uttrauing av eksisterende E6 startet umiddelbart etter omleggingen. Det skal gjennomføres arbeider under Høksrud bru i begynnelsen av september og Langbakken vil bli stengt. Det skal monteres stålkulvert under brua for myke trafikanter i perioden som Langbakken er stengt. […]

Les hele saken →

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget. Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med […]

Les hele saken →