Informasjonsmøte for beboere på Bergshøgda

I forbindelse med etablering av midlertidig omkjøringsveg på Bergshøgda inviterer prosjekt E6 Arnkvern-Moelv til informasjonsmøte om saken. Møtet blir gjennomført mandag 2. juli kl. 17.00 på Veidekkes kontorrigg på Granerudjordet i Brumunddal (ved TESS). På møtet vil bakgrunnen for omkjøringsvegen bli belyst, midlertidig kjøremønster og andre forhold knyttet til omkjøringsvegen.

Les hele saken →

Tilkomst Mjøsparken og Mjøsstranda sommeren 18

Prosjektet E6 Arnkvern-Moelv arrangerer informasjonstiltak om tilkomst til Mjøsparken og Mjøsstranda sommeren 2018 onsdag 20. juni kl. 16.00 til 18.00. Det blir satt ut poster ved samtlige passeringspunkter langs Strandvegen og Strandsagvegen i Brumunddal som vil være åpne og tilgjengelige for publikum i sommer. Vi oppfordrer publikum til å møte opp og få informasjon. Alle […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv Uke 23 – 24, 2018

Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er stengt og midlertidig gang- og sykkelveg fra Furnesvegen/Dælie bru langs Dælidammen mot Langbakken er åpen for myke trafikanter. Det skal bygges ny bru ved siden av eksisterende på E6 og dette er årsaken til stengingen. Det foregår sprengninger i dette området fra Høksrud bru mot Nydal og det […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 18-19

Ved Nydal pågår arbeidet med bredding av veg ved Deglum bru på FV 84 Furnesvegen som et ledd i det forestående arbeidet med utvidelse av eksisterende E6. I tillegg er det igangsatt forberedende arbeider for utskifting av Holabekken kulvert som skal knuses i Nydal deponi. På Bergshøgda er fundamentering for ny Berg bru i gang […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv Uke 11 og 12 – 2018

Anleggsarbeidene er nå godt i gang mellom Nydal og Bergshøgda og den nye E6 begynner å bli synlig i landskapet.  Etablering av anleggsvei og midlertidig gang- og sykkelvei ved Dæli-dammen starter opp i disse dager og på Bergshøgda blir det asfaltering og setting av autovern på omkjørings-rampene som er under bygging på stedet. Setting av […]

Les hele saken →