Category Archives: Støp

Informasjonsskriv uke 16 og 17

I disse dager går prosjektet inn i en ny og hektisk fase. Denne uka starter vi opp asfaltarbeider fra Nydal til Helleberget på nye E6 med tilhørende ramper og det blir flere endringer i trafikkbildet. I tillegg blir det soping med oppsamler og vanning alle steder der hvor vi har lagt om E6 pluss alle rundkjøringer. Arbeidet starter opp i uke 16 og vil foregå på natt fram til påske.

Tjernli fortsetter arbeidet med fundamentene til ny Helleberget bru og ny Mjøsvegen bru samt forberedende arbeider for ny jernbanebru for Inter City-kryssing (IC). Det er planlagt togstopp på Dovrebanen 4. og 5 mai i forbindelse med rivingen av jernbanebrua.

NB! I Brumunddal oppfordrer vi myke trafikanter som skal til Mjøsparken i påskeuken om å benytte G/S-vegen under E6 mellom  McDonalds og Mjøstårnet. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bevege seg innenfor våre anleggsgjerder eller forsøke å ta seg over E6 til fots eller på sykkel.

Mellom Harpviken og Botsenden pågår legging av vekstgrunnlag i skråningene og på støyvollene og ny E6 mellom Nes-krysset og Botsenden vil bli asfaltert like etter påske.

Mellom Trekvarten bru og Botsenden legges i disse dager OV-rør mot Mjøsa og nye Trekvarten bru er planlagt montert i september. Eksisterende Trekvarten bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget.

Økelsrud er arbeidet i full gang med dekkereisen til nye Sangheim bru og arbeidet fortsetter etter påske.

Fra Økelsrud mot Rudshøgda blir nye E6 asfaltert like over påske og på Rudshøgda er det planlagt trafikkomlegging på nye ramper i uke 17. Oppdatert trafikkmønster blir lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter komprimering og etablering av støyvoller. Det pågår fortsatt sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

I ny Skarpsno tunnel er det pågående arbeider med bolting for veggelementer og ved tunnelens utløp mot nord bygges  omkjøringsveg over Røsslyngvegen for riving av gammel kulvert og bygging av ny 4-felts kulvert på E6.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde! Vi er på Instragram: e6arnkvernmoelv

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Støping av Nederkvern bru!

Det er planlagt støping av dekke på Nederkvern bru over Brumunda i Brumunddal mandag 18. og tirsdag 19. mars. Arbeidet med støpen starter mandag 18. mars ca. kl. 20.00 og avsluttes tirsdag 19. mars ca. kl. 23.00.

Dette er den største konstruksjonen på prosjektet og vi har satt opp web-kamera på Wood Hotel for å følge prosessen.

Vi fikk dessverre ikke til live web-kamera i tide til denne støpen.