All posts by Prosjektet

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Støping av Nederkvern bru!

Det er planlagt støping av dekke på Nederkvern bru over Brumunda i Brumunddal mandag 18. og tirsdag 19. mars. Arbeidet med støpen starter mandag 18. mars ca. kl. 20.00 og avsluttes tirsdag 19. mars ca. kl. 23.00.

Dette er den største konstruksjonen på prosjektet og vi har satt opp web-kamera på Wood Hotel for å følge prosessen.

Vi fikk dessverre ikke til live web-kamera i tide til denne støpen.

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget.

Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med plastavfall, i motsetning til tradisjonelle metoder. Dette er Veidekkes første prosjekt hvor metoden benyttes fullt ut, etter å ha testet ut metoden på et samferdselsprosjekt på Skillingsmyr ved Larvik. Kostnadene er pr. i dag noe høyere enn tradisjonell metode – men langt mer miljøvennlig!

Det nye tunnelløpet vil være ferdig utsprengt i januar 2019. Parallelt med byggingen av ny tunnel vil den eksisterende tunnelen bli utvidet før trafikken blir satt tilbake på nåværende E6.