Arbeid på nattestid og helg i Strandsagvegen!

Det vil bli utført anleggsarbeider i forbindelse med Strandsagvegen jernbanebru fra fredag
16.04.21 (kl.21.00) til og med onsdag 21.04.21 (kl. 07.00). Grunnet jernbanebrudd er dette
arbeidet nødt til å foregå innenfor en begrenset tidsperiode og det er derfor ikke mulig å ha «stilleperioder» eller innsovningstider. Det er her snakk om generelle anleggsarbeider og det er ikke forventet å overskride grenseverdier for støy som gjelder på dagtid og kveldstid. Det er ingen sprenging, pigging eller spunting i forbindelse med arbeidene, og arbeidene vil foregå
nærme jernbanesporet. E6-prosjektet har fått dispensasjon fra kommunens
støyrestriksjoner i reguleringsplanen for å utføre arbeidet på nattestid.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93, er opprettet for å
ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider. Dersom du har spørsmål om våre
arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst
ta kontakt med oss. Vi ber samtidig om at naboer holder avstand fra arbeidene. Med vennlig hilsen Veidekke Infrastruktur Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *