Informasjonsskriv oktober

Turvegen som går langs Mjøsstranda mellom Verven og Nederkvern bru ferdigstilles i oktober.

I Brumunddal fortsetter arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen». Strandsagvegen er stengt for gjennomkjøring og arbeider med jernbanebrua er startet. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass. Samtidig legges det vann og avløp for kommunen i Strandsagvegen.

Nesvegen fra Nes-krysset (Hovelstua bru) mot Fv 184 Ringsakervegen er stengt på grunn breddeutvidelse og bygging av ny rundkjøring i Ringsakervegen. Arbeidet er forventet avsluttet i løpet av oktober.

Økelsrud og Rudshøgda jobbes det med siste finpuss og arrondering av sidearealer. Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer samt setting av autovern og vegbelysning ned mot Skarpsno.

Tandevegen over Tande bru vil fortsatt være stengt i oktober grunnet ferdigstillelse av rekkverk og bru.

Det pågår fortsatt arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. arrondering av arealene, bygging av støyvoll og oppsetting av støyskjerm.

Ny firefelts E6 åpner 26. oktober hele veien til Moelv.

Asfalteringsarbeider framover

I oktober vil det pågå asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. Dette vil medføre noen omlegginger med filskift. Det er ikke planlagt nattarbeid for denne måneden.

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer i kjøremønstre mellom Brumunddal og Skarpsno og følge skilting og anvisninger på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *