Informasjonsskriv august og trafikkomlegging Rudshøgda

Vi er godt i gang etter ferien og arbeidene på parsellen mellom Brumunddal og Skarpsno går for fullt.

Arbeidet med bygging av ny G/S-kulvert ved Granerudjordet går som planlagt og det var dekkestøp på kulverten 11. august. Arealene på sørsiden av Strandsagvegen opp mot jernbanebrua er ryddet og skal gi plass for bygging av ny jernbanebru. Brua skal prefabrikkeres på stedet og vil senere bli «rullet» på plass.

I Nes-krysset (Hovelstua bru) er midlertidig nordgående rampe fra Nes-krysset fjernet og det pågår masseutskifting og arrondering av terrenget.

Mellom Harpviken og Brattbakken er det pågående arbeider med støyskjermer og setting av autovern.

Nye Bruvollbekken bru er åpnet og interimsvegen på stedet vil bli fjernet i løpet av kort tid. 

Økelsrud er det satt opp lysregulering på Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) ved Trekvarten bru i forbindelse med setting av autovern og støyskjerm fra brua opp mot Sangheim bru.

Rudshøgda vil det bli endringer i trafikkmønsteret fra uke 34 i forbindelse med masseutskifting i krysset samt etablering av rør og kummer med påfølgende asfalteringsarbeider. Arbeidene vil være ferdigstilt i løpet av ca. 2 uker.

Trafikkbilde uke 34 – rød nordgående og grønn sørgående
Trafikkilde uke 36 – rød nordgående og grønn sørgående
Trafikkbilde uke 40 – rød nordgående og grønn sørgående

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer ned mot Skarpsno.

Arbeidene ved Tande bru vil starte opp igjen når omkjøringsvegen for E6 på Fv 213 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset bli lagt ned. Endringen i trafikkmønsteret vil ha virkning fra natt til 13. august. Ved Tande bru vil omkjøringsvegen inn mot E6 sørgående bli fjernet.

I forbindelse med trafikkomleggingen om kvelden 12. og natt til 13. august vil E6 ledes inn på nordgående løp fra Tande og gjennom Skarpsnotunellen. Det pågår fortsatt noe arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. masseutskifting og støyskjerming framover.

Asfalteringsarbeider framover

Det foregår asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer og følge skiltingen.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir fra og med denne utgaven kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *