Informasjonsskriv juni

Mellom Nydal og Brumunddal blir det trafikkomlegging natt til 9. juni. Omleggingen starter opp mandag 8. juni om kvelden og medfører at trafikken legges over på sørgående løp fra Deglum bru til Brumunddal. Det vil pågå komplettering av alle gjenstående arbeider, bl.a. montering av støyskjermer langs nordgående  løp i juni måned. Nattarbeid må påregnes.

Helleberget mellom Bergshøgda og Tjernli er kulverten på Kongsvegen åpen for alminnelig ferdsel.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Trafikken er lagt om i Strandsagvegen fra E6 mot Brumunddal. Vær oppmerksom og følg skiltingen! Jernbanebrua vil være stengt for trafikk fra 11. juni. Benytt omkjøring via Nils Amblis veg.

Hovelstua bru ble åpnet for alminnelig ferdsel i mai måned og fylkesvegen mellom Hovelstua bru og Framnesbrua er ferdigstilt og asfaltert. G/S-vegen langs Nesvegen ned til  Framnesbrua er ferdig etablert.

Det pågår fortsatt arbeider ved Bruvollbekken bru. Bruene er ferdig støpt og det pågår rørlegging og etablering av turveisystemet i området.

NB!   Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) bli midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru i 4 uker fra mandag 8. juni. Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk.

Beboerne langs Fylkesveg 184 Ringsakervegen fra Bogstivegen og sørover må benytte Neskrysset for å komme ut på E6.

Rudshøgda står vi foran enkelte trafikkomlegginger i deler av området. Det pågår bygging av ny rundkjøring ved Rudsflata og Rudsvegen og dette innebærer at trafikantene må være observante og følge skiltingen. Nye trafikkmønstre vil bli lagt ut på prosjektbloggen så snart dette er klart.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene ved Vestheim bru, fjerning av forbelastningen nord for Rudshøgda, rørlegging, drenering samt pussing av voller og sidearealer.

Ved Tande bru fortsetter arbeidet med Tandevegen på begge sider av brua.

I Skarpsnotunellen er arbeidet med bygging av tunnelportaler ferdig, men det pågår fortsatt tekniske arbeider i begge tunnelløpene. Det samme gjelder kulverten over Røsslyngvegen, men det pågår arbeider med masseflytting og masseutskifting på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *