Informasjonsskriv mai

Mellom Nydal og Brumunddal blir det trafikkomlegging natt til 13. mai. Omleggingen starter opp mandag 12. mai om ettermiddagen og medfører at trafikken legges over på nordgående løp. Dette innebærer bl.a. at nordgående rampe i Nydal blir åpnet og sørgående ramper blir stengt.

Asfalteringsarbeidene som startet opp i april fortsetter for fullt og det etableres viltgjerder, støyskjermer og pusses sidearealer langs hele traseen. Arbeidene ferdigstilles i løpet av mai og juni.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Hovelstua bru ble åpnet for alminnelig ferdsel 4. mai og fylkesvegen mellom Hovelstua bru og Framnesbrua er ferdig ferdigstilt og asfaltert.

Det pågår arbeider ved Bruvollbekken bru. Brua er ferdig støpt og det pågår etablering av en mindre bru i tilknytning til turveisystemet i området.

Trekvarten bru vil bli stengt en kortere periode i mai for legging av membran og asfalt. Alternativt kjøremønster vil bli skiltet.

Rudshøgda går arbeidene som planlagt og vi står foran enkelte trafikkomlegginger i deler av dette området. Det skal bygges ny rundkjøring ved Rudsflata og Rudsvegen og dette innebærer at trafikantene må være observante og følge skiltingen. Nye trafikkmønstre vil bli lagt ut på prosjektbloggen så snart dette er klart.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med masseutskifting, rørlegging, drenering og pussing av voller og sidearealer.

Ved Tande bru fortsetter arbeidet med Tandevegen på begge sider av brua.

I Skarpsnotunellen pågår arbeidet med bygging av tunnelportaler for fullt og kulverten over Røsslyngvegen pågår arbeider med masseflytting og masseutskifting på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

One thought on “Informasjonsskriv mai”

  1. Skiltplan for Nydal og trafikkomleggingen 13. mai blir lagt ut på bloggen så snart den foreligger fra Statens vegvesen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *