Informasjonsskriv april

Mellom Nydal og Brumunddal fortsetter arbeidene med klargjøring av veg og sidearealer før asfalteringen  starter opp like etter påske.

fylkesveg 184 Furnesvegen Bergshøgda er bomstasjonen planlagt ferdigstilt i begynnelsen av  april.

Asfalteringsarbeidene startet opp i Brumunddal allerede i slutten av mars mellom Tjernli og Nederkvern bru.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Mellom Nesvegen og Skansvegen jernbanekulvert, øst for Fylkesveg 184 Ringsakervegen, er arbeidene med uttrauing av skogbunn for bygging av ny veg i full gang.

Økelsrud er Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru pga. bygging av ny gang- og sykkelveg på stedet. Det er imidlertid planlagt åpning av vegen før påske.

Rudshøgda går arbeidene som planlagt og vi står foran en rekke trafikkomlegginger utover våren i deler av dette området. Nye trafikkmønstre vil bli lagt ut på prosjektbloggen så snart tidspunktene er endelig fastsatt.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med masseutskifting og pussing av voller.

Tande bru er nå ferdig montert av Moelven Limtre og arbeidet med Tandevegen på begge sider av brua pågår for fullt.

I Skarpsnotunellen fortsetter arbeidet med bygging av tunnelportaler og kulverten over Røsslyngvegen er nå ferdig støpt, men det pågår fortsatt arbeider med masseflytting og masseutskifting på stedet.

NB! Veidekke får fortsatt mange henvendelser vedr. omlegging av E6 på Fylkesveg 213 mellom Moelv og Tande bru. Stengingen skyldes arbeidet som pågår i Moelv-krysset og dette arbeidet ligger utenfor vårt anleggsområde. Henvendelser om Moelv-krysset og omkjøringsvegen må derfor rettes til Nye Veier som byggherre eller til PEAB som er utførende entreprenør på stedet.

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god påske og husk å ta godt vare på hverandre!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *