Informasjonsskriv Mars

I Nydal ble nordgående rampe til IKEA handelspark stengt 2. mars pga. oppgradering av eksisterende rampe og øvrig infrastruktur på stedet. Alternativ avkjøring nordgående fra E6 til boligområdene og virksomhetene i Nydal er Arnkvernkrysset. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på nytt kjøremønster!

Mellom Nydal og Brumunddal pågår arbeider med støyskjermer, viltgjerder samt pussing av veg og sidearealer før asfalteringen starter etter påske.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Hovelstua bru er ferdig støpt men brua vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert.

Arbeidet med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 Framnes og Nes-krysset pågår for fullt.

I Botsenden er det planlagt dekkestøp på Bruvollbekken bru i uke 11. I tillegg etableres en mindre trebru i dette området.

Økelsrud er Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru. Det pågår uttrauing langs fylkesvegen for etablering av ny gang- og sykkelveg. Arbeidet forventes å ta 5-6 uker. Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk og vi oppfordrer trafikantene til å respektere skiltingen på stedet. Nordgående rampe fra Sangheim bru er åpen for alminnelig ferdsel.

Beboerne langs Fylkesveg 184 Ringsakervegen fra Bogstivegen og sørover må benytte Neskrysset for å komme ut på E6.

Mellom Nesvegen og Skansvegen jernbanekulvert øst for Fylkesveg 184 Ringsakervegen er arbeidene med uttrauing og bygging av ny veg i full gang.

Rudshøgda vil midlertidig rundkjøring ved YX nordgående og OBS bli rehabilitert i begynnelsen av mars.  

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) fortsetter arbeidet med  masseutskifting av gammel E6 og på Vestheim bru ble brudekket støpt i uke 9.

Tandevegen vil være stengt til ny Tande bru er ferdig bygget og åpnet for alminnelig ferdsel til våren.

I Skarpsnotunellen fortsetter arbeidet med bygging av tunnelportaler.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

One thought on “Informasjonsskriv Mars”

  1. 3 nye mnd med omkjøring fra 12. Mars var ikke verdt å nevne i info skriv? Dette er langt fra hva vi som nærmeste naboer til vei har blitt forespeilet og vi ønsker en forklaring på hvorfor vi må få denne informasjonen via en pluss sak i Ringsaker blad, og ikke fra prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *