Stenging av Fv184 (Ringsakervegen) ved Bogstivegen

På Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) bli midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru fra og med mandag 10. februar, evt. fra og med mandag 17. februar, avhengig av godkjenning fra Statens vegvesen.

Anleggsarbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 5-6 uker fra  stengningstidspunktet.

Det vil også bli satt opp lysregulering på fylkesvegen ved Trekvarten bru i perioden.

NB! Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk i hele stengningsperioden.

Beboerne langs fylkesveg 184 (Ringsakervegen) fra Bogstivegen og sørover må benytte Nes-krysset for adkomst til E6.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

2 thoughts on “Stenging av Fv184 (Ringsakervegen) ved Bogstivegen”

  1. Når Ringsakervegen stenges mellom Sangheim bru og Bogstivegen, hvordan skal trafikkanter som kommer fra nordsiden av brua komme seg videre mot Brumunddal?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *