Informasjonsskriv februar

Arbeidet med ferdigstillelse av E6 fra Nydal til Brumunddal pågår for fullt i vinter og fjerning av  omkjøringsvegen på Tjernli startet opp i januar. I disse dager fortsetter arbeidene med etablering av støyskjermer, autovern og viltgjerder som ble igangsatt før årsskiftet. 

Våren blir en hektisk tid med asfaltering og vegmerking, lysmaster og skilting av ny veg, spesielt sør for Brumunddal.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Hovelstua bru er ferdig støpt, men det gjenstår fortsatt arbeider på begge sider av brua. Brua vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert.

Arbeidet med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 Framnes og Nes-krysset pågår for fullt.

I Botsenden er dekkereisen i full gang og det vil bli dekkestøp på Bruvollbekken bru medio mars.

Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) bli midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru i  uke 7, evt. i uke 8. Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk.

Beboerne langs Fylkesveg 184 Ringsakervegen fra Bogstivegen og sørover må benytte Neskrysset for å komme ut på E6.

Gamle Prestvægen bruRudshøgda ble revet i uke 6. I det nye Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av rampene og oppbygging av ny G/S-veg. Det blir ikke satt trafikk på nye Prestvægen bru før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert. Arbeidene kan, pga. asfalten, ikke ferdigstilles før til våren.

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) er trafikken lagt over på ny E6 og det pågår masseutskifting av gammel E6. Veggene på Vestheim kulvert er ferdig støpt og det blir dekkestøp i samme periode som på Bruvollbekken bru, dvs. medio mars.

Tandevegen vil være stengt til ny Tande bru er ferdig bygget og åpnet for alminnelig ferdsel til våren.

Skarpsnotunellen, nordgående løp, ble tatt i bruk for to-veis trafikk før jul og det pågår for tiden arbeider i gammelt løp med frostsikring, elektro og bygging av tunnelportaler.

NB! Vi er fortsatt inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på mørk og våt veg!

I vinter har vi delt ut reflekser til ca. 1000 skolebarn i kommunen på h.h.v. Kirkekretsen skole, Fagerlund skole og Gaupen skole og vi ber foreldrene om å følge opp barna på refleksbruk!

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *