Informasjonsskriv Uke 43 og 44

Det pågår asfalteringsarbeider på ny E6 mellom Nydal og Høksrud bru (ved Langbakken). Arbeidene vil bli gjennomført på nattestid i uke 43. Det vil også bli utført asfalteringsarbeider fra Sollerud til Brumunddal i denne perioden. Arbeidene i dette området  vil bli gjennomført på dagtid.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg!

I Brumunddal er det endret kjøremønster i Strandvegen på grunn av anleggsarbeider ved Verven. Vær oppmerksom og følg skiltingen bl.a. til Tesla og Auto-Benz! Kvernveita kulvert er under bygging syd for Brumunda og det legges forsterkningslag på ny E6 mellom konstruksjonene.

Ved Nes-krysset fortsetter arbeidet med dekkereisen til nye Hovelstua bru. Det er planlagt dekkestøp på brua i uke 44.

Oppbygging av ny E6 med frostsikring og forsterkningslag pågår for fullt fra Hovelstua bru og nordover mot Brattbakken. Brattbakken kulvert er under bygging og arbeidet med Bruvollbekken bru går som planlagt.

Gamle Trekvarten bru ble revet og ny Trekvarten bru ble montert i forrige periode. Det er etablert midlertidig G/S-veg på den nye brua mellom Ringsakervegen (Fv 84) og Viksvegen. Trekvarten bru vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert. Det settes rekkverk på Sangheim bru Økelsrud i denne perioden og det planlegges for trafikkpåsetting under brua når rekkverksarbeidene og andre kompletterende arbeider er ferdig.

Rudshøgda ble det utført dekkestøp nye Præstvegen bru i forrige periode. Massene under brua som var underlag for forskalingen er planlagt fjernet i uke 49. I tillegg fortsetter arbeidet med ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet.

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut her:
https://arnkvern-moelv.veidekke.no/2019/04/10/nytt-trafikkmonster-rudshogda/

Se også www.nabovarling.no for oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget.

Det er planlagt trafikkomlegging fra gammel til ny E6 mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) i uke 43.

Beboerne fra Præstvegen til Tandevegen er varslet særskilt ettersom trafikkomleggingen vil foregå på kveldstid.

Tande bru er planlagt revet i denne perioden og det skal utføres asfalteringsarbeid på omkjøringsvegen som etableres på stedet.

Skarpsno planlegges det for å åpne nytt tunnelløp for trafikk før jul. Så snart trafikken er lagt om til det nye løpet  vil det bli utført sikringsarbeider i den eksisterende tunnelen.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv. Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *