Informasjonsskriv uke 41 og 42

Mellom Nydal og Bergshøgda vil det i perioden fra kvelden 8. til morgenen 11. oktober bli gjennomført asfaltarbeider på nattestid på eksisterende E6. Kunngjøring om asfaltarbeidene finner du i Ringsaker Blad og HA.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg!

Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt. Det gjenstår fortsatt omfattende arbeider i dette området og Kongsvegen under E6 ved Helleberget bru vil være stengt i lengre tid framover. Kongsvegen sydover fra Helleberget bru mot Jessnes er planlagt utbedret i løpet av vinteren.

I Brumunddal er det endret kjøremønster i Strandvegen på grunn av rørlegging over vegen ved Verven og  Kvernveita. Ny rundkjøring på Mjøs-siden av Strandsagvegen bru er under etablering og det pågår arbeid med utgraving av masser som ble benyttet som underlag for dekkereisen under brua. Rundkjøringen blir den nye avkjøringen til båthavnen og hotellet.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen.

Ved Nes-krysset fortsetter arbeidet med dekkereisen til Hovelstua bru, samtidig som det pågår uttrauing av masser fra eksisterende E6 fra Nes-krysset og nordover mot Brattbakken. Massene blir foreløpig deponert ved Harpviken.

Mellom Botsenden og Økelsrud vil gamle Trekvarten bru bli revet natt til 19. oktober. Umiddelbart etter at gamle Trekvarten bru er revet starter monteringen av nye Trekvarten bru. Arbeidet på stedet er planlagt gjennomført i perioden 18. til 21. oktober. I denne perioden vil E6 være stengt mellom Hovelstua og Økelsrud. Omkjøringsveg vil bli skiltet. 

Mellom Økelsrud og Rudshøgda fortsetter arbeidet med uttrauing av eksisterende E6. På Rudshøgda blir det dekkestøp på Præstvegen bru tirsdag 8. oktober. I tillegg fortsetter arbeidet med ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet. Filterfeltet inn mot YX-stasjonen og kroa vil bli stengt og ny innkjøring skiltet.

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Det blir asfaltarbeid på ny E6 på nattestid mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) fra natt til 11. oktober til morgenen 14. oktober. Asfalteringen starter i Ulvegutua og går sørover. Beboerne i området er varslet.

Skarpsno planlegges det for å åpne nytt tunnelløp for trafikk før jul. Så snart trafikken er lagt om til det nye løpet  vil det bli utført sikringsarbeider i den eksisterende tunnelen.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *