Informasjonsskriv uke 39 og 40

Mellom Nydal og Bergshøgda fortsetter arbeidet med uttrauing og klargjøring for asfaltlegging på eksisterende E6.

På Furnesvegen ved Høksrud bru vil det bli satt i gang arbeid med rørlegging gjennom vegen og graving av grøft langs G/S-vegen mot Doglodammen i kommende periode.

Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt.

I Brumunddal fortsetter arbeidet med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt. Ny rundkjøring på Mjøssiden av Strandsagvegen bru er under etablering. Denne rundkjøringen blir den nye avkjøringen til båthavnen og hotellet.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved  nye Strandsaga bru.

I forrige periode ble Pellervikodden kulvert og Skanseelva kulvert montert og nå pågår arbeidet med tilbakefylling mot konstruksjonene. 

Ved Nes-krysset fortsetter arbeidet med reisen til Hovelstua bru, samtidig som det pågår uttrauing av masser fra eksisterende E6 fra Nes-krysset og nordover mot Brattbakken.

I Botsenden er arbeidet med fundamentene til nye Bruvollbekken bru i full gang. Det er nytt trafikkmønster på stedet og vi ber trafikantene være oppmerksomme og vise hensyn. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg nå som høsten har kommet.

Mellom Botsenden og Økelsrud pågår forarbeidene av nye Trekvarten bru som er planlagt montert i uke 42. Her vil det bli endret trafikkmønster når gamle Trekvarten bru skal rives.

Mellom Økelsrud og Rudshøgda pågår arbeidet med uttrauing av eksisterende E6 og på Rudshøgda fortsetter arbeidet med Præstvægen bru samt ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet. 

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter arbeidet med  bygging av ny E6 samt omkjøringsveg ved Tande bru. Arbeidet med nye lokalveger inn mot E6 i Ulvegutua og Tande er i gang

Skarpsno fortsetter arbeidet med ny Skarpsno kulvert over Røsslyngvegen.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *