Informasjonsskriv uke 37 og 38

Mellom Nydal og Bergshøgda pågår det for tiden uttrauing og klargjøring for asfaltlegging.

Ved Høksrud bru i bunnen av Langbakken går arbeidet som planlagt og vi planlegger å åpne Langbakken for ordinær trafikk i løpet av denne perioden.

Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt.

I Brumunddal fortsetter arbeidet med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt. I denne uka (uke 37) monteres Pellervikodden kulvert like syd for Skanseelva kulvert som ble montert i forrige periode.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved  nye Strandsaga bru.

Ved Nes-krysset er arbeidet i full gang med reisen til Hovelstua bru, samtidig som det pågår uttrauing av masser fra eksisterende E6 fra Nes-krysset og nordover mot Brattbakken. Harpviken bru ble montert i forrige periode og i disse dager det pågår arbeidet med landkar og veg på begge sider av brua.

I Botsenden er det etablert to midlertidige rundkjøringer for bygging av Bruvollbekken bru. Det er nytt trafikkmønster på stedet og vi ber trafikantene være oppmerksomme og vise hensyn. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg nå som høsten har kommet.

Mellom Botsenden og Økelsrud går arbeidet med fundamentene til nye Trekvarten bru inn i sluttfasen.

Mellom Økelsrud og Rudshøgda er trafikken lagt over på ny E6 og arbeidet med uttrauing av eksisterende E6 har   startet opp.

Rudshøgda pågår arbeidet med Præstvægen bru samt ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet. 

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter arbeidet med  bygging av ny E6. Vestheim bru er revet og Tande bru er stengt. Her har arbeidet med nye lokalveger inn mot E6 i Ulvegutua og Tande startet opp.

Skarpsno fortsetter arbeidet med ny Skarpsno kulvert over Røsslyngvegen.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

4 thoughts on “Informasjonsskriv uke 37 og 38”

  1. Plasser ut ekstra belysning og merking på de mørkeste strekningne i høstmørket! Jeg var uheldig ved Stange den 29.1 og unner ingen andre å havne i en ulykke! Bedre å bruke litt mere penger på strøm enn at det skjer ulykker!

    1. Vi har plassert belysning på alle rundkjøringer fra Nydal til Skarpsno. Vegbelysning ut over dette har vi dessverre ikke mulighet for å etablere pga. at el-nettet til lysmaster ikke er etablert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *