Informasjonsskriv uke 35 og 36

Mellom Nydal og Bergshøgda holder vi på med uttrauing og klargjøring til asfalt. På Tjernli har vi støpt topplata på InterCity-kulverten og fylling av masser foregår på området.

I bunnen av Langbakken starter utskifting av rekkverk på eksisterende bru. Her vil veien bli stengt for biltrafikk fra 2.september og vil være stengt i ca. 2 uker. G/S-veg vil bli lagt i en midlertidig stålkulvert. Denne er helt sikker og elever ved Kirkenær skole vil trygt kunne bruke denne.

I Brumunddal pågår det arbeid med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt. Bausbakkelva (tidligere Båhusbekken) er nå sluppet gjennom ny kulvert under E6.

I forrige periode begynte montering av Skanseelva kulvert og forberedende arbeider til G/S-veg kulverten i Pellervika ble startet.

Søylene til Hovelstua bru ved Nes krysset er nå ferdigstilt og vi starter opp med arbeider for reisen av brudekket.

Arbeidene med Brattbakken kulvert pågår for fullt. Her vil trafikken bli lagt over på ny E6 mellom Brattbakken og Botsenden for bygging av ny Bruvollbekken bru.

E6 ble lagt over til Nordgående felt ved Botsenden natt til tirsdag i uke 35.

Omlegging til Nordgående felt ved Økelsrud er planlagt i slutten av uke 36.

Fra klokka 21.00 fredag 6.september til klokka 05.00 mandag 9.september vil E6 være stengt i forbindelse med montering av Harpviken trebru. Det vil da bli omkjøring på gamlevegen fra Nes til Økelsrud.

I uke 34 ble Vestheim bru revet som planlagt. Tande bru er stengt.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved  nye Strandsaga bru.

Nå kommer av erfaring en våtere og mørkere tid. Skiltingen langs E6 er lagd i henhold til krav til sikt og bremselengde. En våt nyasfaltert vegbane blir glatt og bremselengden stor. Vennligst respekter skiltingen, så alle kan ferdes trygt og effektivt langs vårt anleggsområde.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde, og følg oss på Instagram.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *