PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV Informasjonsskriv Uke 2 og 3, 2019

Vi har startet opp igjen etter jul- og nyttårsferien og ønsker alle våre lesere et Godt Nytt År!

2019 blir et hektisk år for oss på prosjektet med pågående arbeider gjennom hele linja fra Arnkvern til Skarpsno.

I Nydal pågår det fortsatt arbeider med rørlegging for Ringsaker kommune samt bygging av ny E6 opp mot ny Høksrud bru ved Langbakken. Høksrud bru er ferdig bygget, men vil ikke bli tatt i bruk før på våren. Her gjenstår legging av membran og asfalt, noe som kun kan gjøres når gradestokken viser plussgrader. Fra Høksrud bru mot Bergshøgda pågår arbeid med frostsikring og det gjenstår også noe rørlegging.

Bergshøgda pågår fjerning av midlertidig veg over jordet mellom E6 og Furnesvegen. Dette arbeidet vil pågå i de nærmeste ukene.

Omkjøringsvegen ved Tjernli er på det nærmeste ferdig bygget og vegen vil bli tatt i bruk så snart alle godkjenninger fra Statens vegvesen og Bane Nor er på plass.

Det pågår fortsatt mye massetransport i området. Langs Mjøsa fra Verven, bygges mu gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune. Arbeidet går parallelt med bygging av ny E6 og siltgardiner er lagt ut i Mjøsa for å hindre blakking av vannet. Dette er ett av flere miljøtiltak som er iverksatt på prosjektet.

I Brumunddal pågår arbeidene med bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru. Arbeidet med konstruksjonene vil pågå utover vinteren. Dekket på Granerud bru ble støpt mandag

7. januar. Se bilder fra dekkestøpen og fra prosjektet forøvrig på Instagram e6arnkvernmoelv.

Ved Nes-krysset mot Harpviken er det igangsatt arbeid med plastring/steinsetting langs nye E6 for å hindre avrenning. Det foregår også frostsikring, legging av duk og bærelag for ny veg mellom Nes og Botsenden.

Økelsrud er arbeidet med den nye Sangheim bru godt i gang. Det gjenstår fortsatt noe arbeide med rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår arbeid med graving av overvannsgrøfter og rørlegging samt uttrauing av ny E6.

Rudshøgda igangsettes arbeidene i løpet av januar og informasjonsmøter er avholdt med lokalt næringsliv om de planlagte endringene i kjøremønster som er foreslått. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere om hvordan trafikkmønsteret blir, når omlegging av trafikken igangsettes og hvordan dette vil påvirke trafikantene.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med sprengningsarbeider, uttrauing til ny E6 og etablering av støyvoller.

Det pågår strossing av gammel Skarpsnotunnel og det gjenstår kun noen  få salver og opprydding før trafikken kan tilbakeføres fra omkjøringsvegen på FV 213 rundt Steinsvingen. Vi har tidligere kunngjort åpning av eksisterende tunnel 22. januar. Åpningstidspunktet er imidlertid utsatt en uke i påvente av trafikksikkerhetskontroll fra Statens vegvesen.  Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *