Informasjonsskriv uke 39 og 40

I Nydal blir det omlegging av trafikken på grunn av arbeid med rampene. Her bygges det også en midlertidig rundkjøring. Omleggingen vil bli foretatt så snart godkjenning foreligger fra Statens vegvesen. Det er fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru hvor det pågår arbeid med brubanen.

Fra Høksrud bru til Bergshøgda pågår uttrauing for ny E6, frostsikring og bygging av ny E6. På Bergshøgda fortsetter sprengningsarbeidene for fullt og på Tjernli ble midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert over jernbanelinja 22. september. På Verven fortsetter arbeidet med dekket til Verven kulvert. Når denne er ferdig bygget er åpnet for alminnelig ferdsel vil Mjøsvegen kulvert på Tjernli bli stengt.

I Brumunddal blir det gjennomført en større trafikkomlegging på E6 mellom  Brumunddal og Nes-krysset. Trafikken på E6 vil bli ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Nes og Brumunddal. På Nes er det etablert en større rundkjøring.

NB! Trafikkomleggingen er planlagt gjennomført natt til torsdag 4. oktober.

Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer samt bygging av ramper. Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring samt VA og drens.

Skarpsno starter sprengningsarbeidene opp for ny Skarpsno-tunnel så snart omleggingen av trafikken er gjennomført.

NB! Trafikkomleggingen ved Skarpsno er planlagt gjennomført mandag 1. oktober og innebærer at trafikken på E6 sørfra vil bli ledet mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder.

NB! Nye Veier og Veidekke inviterer til åpent møte om saken onsdag 3. oktober kl. 17.00 på Sørgående kro på Rudshøgda (ved YX-stasjonen).

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *