PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV Informasjonsskriv Uke 35 og 36, 2018

I Nydal jobbes det i denne perioden fra Arnkvern, forbi IKEA og opp mot Høksrud med blant annet legging av rør, uttrauing for ny E6 og utlegging av frostsikringslag. Sprengningsarbeidene i dette området fortsetter fra omtrent midt i uke 35.

Fra Høksrud til Bergshøgda jobbes det i disse dager med å traue ut for ny E6 samt utlegging av frostsikringslag. Det legges ut VA og drens. Det foregår også sprengningsarbeider i området, og sprengningsarbeidene ved Veslehov blir ferdig i uke 35. Omkjøringsveien på Bergshøgda er ferdig bygget.

Tjernli vil det i denne perioden bli noe mindre trafikk, men det vil kjøres stein for den nye omkjøringsbrua. Det pågår også innkjøring av masser mellom Mjøsveien og Verven. Her skal det fraktes inn omtrent 50.000m3 masser i forbindelse med bygging av voll, hvilket gjør at det vil bli en del masseinnkjøring i området. Ved Nederkvern bru graves det på sørsiden av Brumunda for klargjøring til støp av fundamenter til den nye brua. Veggene for den store kulverten på Verven er nå ferdig støpt, og det skal snart utføres inntilfylling.

Fra Neskrysset og opp til Økelsrud pågår omfattende masseflytting i forbindelse med bygging av ny E6. Økelsrud får tilført masser fra Skarpsno i forbindelse med bygging av nye ramper, og det vil derfor være trafikk mellom sørlig påhugg ved Skarpsno og Økelsrud.

Mellom Økelsrud og Rudshøgda er det startet med rensk for ny E6.

Arbeider på omkjøringsveien ved Skarpsno vil fortsette med blant annet etablering av gang- og sykkelsti, og det jobbes med fjellsikring ved Steinsvingen. Sprengningsarbeider i forbindelse med forskjæring for Skarpsnotunnelen i sør fortsetter, og i nord vil det foregå boring for forskjæringen før man starter på driving av selve tunnelløpet.

Det vil i løpet av kort tid bli omkjøring i forbindelse med driving av tunnelen. E6-trafikken ledes mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene, legges tidspunktene ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg på https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traseen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *