Oppstart av sprengningsarbeider – Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp
tirsdag 3. juli 2018.

Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt
salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

På nettstedet kan du abonnere på SMS-varsling og få varsel direkte på din mobil før
hver enkelt sprengning. Vi har pr. i dag 916 personer i området som abonnerer på
denne tjenesten.

 

Følg oss også på vår prosjektblogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.
Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 924 71 493 er opprettet for å ivareta 3-part,
dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og
leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold
som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *