God jul!

Det drar seg mot jul og arbeidene på prosjektet stanser 21. desember og starter opp 2.januar 2020. Vi gleder oss til åpning av firefelts motorveg fra Nydal til Brumunddal sommeren 2020, men det er mye som skal gjøres før alt er klart til dette. På nyåret starter arbeidene med å fjerne omkjøringsvegene vi har hatt […]

Les hele saken →

Trekvarten bru rives og ny Trekvarten bru monteres i perioden 18.-21. oktober

Riving av eksisterende bru mellom Botsenden og Økelsrud i Ringsaker kommune er planlagt gjennomført natt til 19. oktober. Ny Trekvarten bru blir montert så snart rivingen av gammel bru er gjennomført. E6 blir stengt mellom Hovelstua (Nes-krysset) og Økelsrud i perioden og omkjøring blir skiltet. Det vil bli brukt maskiner og tungt anleggsutstyr under rivingen […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 37 og 38

Mellom Nydal og Bergshøgda pågår det for tiden uttrauing og klargjøring for asfaltlegging. Ved Høksrud bru i bunnen av Langbakken går arbeidet som planlagt og vi planlegger å åpne Langbakken for ordinær trafikk i løpet av denne perioden. På Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt. I Brumunddal fortsetter […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 33 og 34

I begynnelsen av juli ble trafikken lagt om til ny E6 fra Arnkvern til Bergshøgda og uttrauing av eksisterende E6 startet umiddelbart etter omleggingen. Det skal gjennomføres arbeider under Høksrud bru i begynnelsen av september og Langbakken vil bli stengt. Det skal monteres stålkulvert under brua for myke trafikanter i perioden som Langbakken er stengt. […]

Les hele saken →

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget. Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med […]

Les hele saken →