Informasjonsskriv Uke 4 og 5 – 2019

I Nydal fortsetter arbeidene med bygging av ny E6 fra Arnkvern og opp mot ny Høksrud bru ved Langbakken. Det gjenstår noe sprengningsarbeider sør for Høksrud bru og naboer i området er varslet gjennom særskilt informasjonsskriv. Sprengningsarbeidene vil pågå ut uke 5. Fra Høksrud bru mot Bergshøgda pågår arbeid med frostsikring og rørlegging samt etablering […]

Les hele saken →

E6 gjennom utvidet Skarpsnotunnel natt til 30. januar!

Natt til onsdag 30. januar ble det slutt på omkjøringen via Ringsaker kirke og Steinsvingen i Moelv, ved at E6-trafikken ble ført tilbake til eksisterende Skarpsnotunnel. Det har vært omkjøring for E6 ved Skarpsnotunnelen siden oktober. I perioden med omkjøring har vi sprengt ut nytt nordgående tunnelløp, samtidig som vi har utvidet eksisterende og fremtidig […]

Les hele saken →

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget. Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 41 og 42

I Nydal arbeides det med rampene og det skal etableres en midlertidig rundkjøring på sørsiden av krysset. Omlegging av trafikken er planlagt natt til tirsdag 16. oktober. Omleggingen forutsetter godkjenning fra Statens vegvesen. Det pågår fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru og Langbakken er fortsatt stengt for gjennomkjøring ut mot Furnesvegen. På Bergshøgda […]

Les hele saken →

Åpen dag

Veidekke Entreprenør AS, Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv inviterer til åpen dag tirsdag 21. august fra kl. 15.00 til kl. 18.00 på riggområdet på Granerudjordet i Brumunddal På «Åpen dag» vil representanter for Veidekke presentere prosjektet og mange av de aktivitetene som pågår langs trasèen. Det vil bli holdt en rekke orienteringer inne på riggen og vi viser 3D-modeller […]

Les hele saken →

Oppstart av sprengningsarbeider – Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp tirsdag 3. juli 2018. Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». På nettstedet kan du abonnere på […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 27-30, 2018

I Nydal har vi startet opp arbeidene med E6 fra Arnkvern-krysset, forbi IKEA og opp mot Høksrud bru. Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er fortsatt stengt og det pågår fjellrensk og sprengninger i området. Under Høksrud bru pågår graving av grøfter og legging av vann og avløp. På Bergshøgda midt og nord pågår bygging […]

Les hele saken →

Sprengningsarbeider – Ny Skarpsnotunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp tirsdag 3. juli 2018. Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». På nettstedet kan du abonnere på […]

Les hele saken →