Arbeid på nattestid og helg i Strandsagvegen!

Det vil bli utført anleggsarbeider i forbindelse med Strandsagvegen jernbanebru fra fredag16.04.21 (kl.21.00) til og med onsdag 21.04.21 (kl. 07.00). Grunnet jernbanebrudd er dettearbeidet nødt til å foregå innenfor en begrenset tidsperiode og det er derfor ikke mulig å ha «stilleperioder» eller innsovningstider. Det er her snakk om generelle anleggsarbeider og det er ikke forventet […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv oktober

Turvegen som går langs Mjøsstranda mellom Verven og Nederkvern bru ferdigstilles i oktober. I Brumunddal fortsetter arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen». Strandsagvegen er stengt for gjennomkjøring og arbeider med jernbanebrua er startet. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass. Samtidig legges det vann og avløp for kommunen i Strandsagvegen. […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv juni

Mellom Nydal og Brumunddal blir det trafikkomlegging natt til 9. juni. Omleggingen starter opp mandag 8. juni om kvelden og medfører at trafikken legges over på sørgående løp fra Deglum bru til Brumunddal. Det vil pågå komplettering av alle gjenstående arbeider, bl.a. montering av støyskjermer langs nordgående  løp i juni måned. Nattarbeid må påregnes. På […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv mai

Mellom Nydal og Brumunddal blir det trafikkomlegging natt til 13. mai. Omleggingen starter opp mandag 12. mai om ettermiddagen og medfører at trafikken legges over på nordgående løp. Dette innebærer bl.a. at nordgående rampe i Nydal blir åpnet og sørgående ramper blir stengt. Asfalteringsarbeidene som startet opp i april fortsetter for fullt og det etableres […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv april

Mellom Nydal og Brumunddal fortsetter arbeidene med klargjøring av veg og sidearealer før asfalteringen  starter opp like etter påske. På fylkesveg 184 Furnesvegen på Bergshøgda er bomstasjonen planlagt ferdigstilt i begynnelsen av  april. Asfalteringsarbeidene startet opp i Brumunddal allerede i slutten av mars mellom Tjernli og Nederkvern bru. Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv Mars

I Nydal ble nordgående rampe til IKEA handelspark stengt 2. mars pga. oppgradering av eksisterende rampe og øvrig infrastruktur på stedet. Alternativ avkjøring nordgående fra E6 til boligområdene og virksomhetene i Nydal er Arnkvernkrysset. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på nytt kjøremønster! Mellom Nydal og Brumunddal pågår arbeider med støyskjermer, viltgjerder samt pussing av veg […]

Les hele saken →

Stenging av Fv184 (Ringsakervegen) ved Bogstivegen

På Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) bli midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru fra og med mandag 10. februar, evt. fra og med mandag 17. februar, avhengig av godkjenning fra Statens vegvesen. Anleggsarbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 5-6 uker fra  stengningstidspunktet. Det vil også bli satt opp lysregulering på fylkesvegen ved Trekvarten […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv februar

Arbeidet med ferdigstillelse av E6 fra Nydal til Brumunddal pågår for fullt i vinter og fjerning av  omkjøringsvegen på Tjernli startet opp i januar. I disse dager fortsetter arbeidene med etablering av støyskjermer, autovern og viltgjerder som ble igangsatt før årsskiftet.  Våren blir en hektisk tid med asfaltering og vegmerking, lysmaster og skilting av ny […]

Les hele saken →

God jul!

Det drar seg mot jul og arbeidene på prosjektet stanser 21. desember og starter opp 2.januar 2020. Vi gleder oss til åpning av firefelts motorveg fra Nydal til Brumunddal sommeren 2020, men det er mye som skal gjøres før alt er klart til dette. På nyåret starter arbeidene med å fjerne omkjøringsvegene vi har hatt […]

Les hele saken →